Teme

1. GERIJATRIJA U HRVATSKOJ I SVIJETU

 • gerijatrijska medicinska znanost
 • suradnja u EU projektima
 • gerijatrijski pristup kroničnim nezaraznim bolestima
 • kognitivni poremećaji u starijoj dobi
 • izazovi u onkologiji starije dobi
 • kronična bol u gerijatrijskih bolesnika
 • ortogerijatrija
 • frakture i kako ih spriječiti
 • polifarmacija i depreskripcija
 • gerastenija
 • nutritivni poremećaji u starijoj dobi
 • gerijatrijska zdravstvena njega
 • palijativnogerijatrijska skrb
 • gerontostomatologija
 • patronažna djelatnost u skrbi za starije

2. GERONTOLOGIJA U HRVATSKOJ I SVIJETU

 • izazovi demografske tranzicije
 • znanstvene spoznaje o teorijama starenja
 • izazovi i prilike u zdravom starenju
 • gerontološko–javnozdravstveni pokazatelji
 • kvaliteta i održivi razvoj gerontološko–javnozdravstvene zaštite
 • institucijska i izvaninstitucijska skrb za starije
 • zdravstveni turizam za starije
 • senolitici i regenerativna medicina
 • gerotehnologija – da li smo spremni za implementaciju u kliničkoj praksi
 • lokalna zajednica i stariji