Registracija

Prijava za sudjelovanje

Za sudjelovanje na kongresu se možete prijaviti ovdje.

SUDIONICIRANA KOTIZACIJA
DO 30.6.2023.
KASNA KOTIZACIJA
OD 1.7.2023.
Doktori medicine, specijalisti i drugi stručnjaci u skrbi za starije390,00 490,00
Članovi Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a360,00 450,00
Studenti preddiplomskih studija, umirovljeni stručnjaci u skrbi za starije100,00 100,00

U iznose je uključen PDV.

Kotizacija uključuje: nazočnost stručnom programu Kongresa, kongresne materijale – program,
kongresna torba, akreditacija, potvrdnica o sudjelovanju, bodove strukovnih komora, osvježenje u
stankama, ručak, večera.

Otkazivanje sudjelovanja

Otkazivanje sudjelovanja moguće je jedino pismenim putem na e-mail adresu: registration@crogeron.com.

Sudionici koji do 15. kolovoza 2023. pismenim putem otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat
uplaćene kotizacije umanjene za iznos od 30% administrativnih troškova. Sudionici koji nakon 15. kolovoza 2023. žele
otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.

Povrat neće biti izvršen zbog nesudjelovanja na Kongresu.