Organizacija

ORGANIZATORI

Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora

Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

ODBORI

PREDSJEDNICA KOGRESA

doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.

POČASNA PREDSJEDNICA KONGRESA

doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr.med.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Članovi: Ines Balint, Alen Bišćanin, Nina Blažević, Valerija Bralić-Lang, Tanja Ćorić, Zdravka Đapić Kolak, Vanda Eđed Šimić, Aleksandra Funes, Helena Glibotić–Kresina, Suzana Hlatki Matijević, Anita Hrstić, Štefica Karačić, Vikica Krolo, Dunja Kuliš, Dunja Lapov, Veronika Laušin, Ivan Lerotić, Marica Lukić, Manuela Maltarić, Andrea Miškulin, Jadranka Morović Vergles, Dubravka Ograjšek–Škunca, Stipe Pelajić, Marija Penava Šimac, Goran Perko, Sanja Predavec, Dalma Sajko, Dunja Skoko Poljak, Valentina Ratkajec, Dragan Soldo, Sanja Stojsavljević Shepeski, Mirela Šentija Knežević, Vesna Štefančić Martić, Nada Tomasović- Mrčela, Vedran Tomašić, Maja Vajagić, Ljiljana Vrbić, Mateja Znika, Sanja Zoranić

ZNANSTVENI ODBOR

Predsjednik: Mirko Petrović, EuGMS President Elect Članovi: Antonija Balenović, Neven Baršić, Tomislav Benjak, Nenad Bogdanović, Venija Cerovečki- Nekić, Ivan Čipin, Vida Demarin, Jasminka Despot Lučanin, Zijad Duraković, Romana Galić, Jana Gorjup, Goran Hauser, Miroslav Hanževački, Bojan Jelaković, Jasna Mesarić, Ninoslav Mimica, Nataša Klepac, Branko Kolarić, Marina Kotsani, Željko Krznarić, Mirjana Kujundžić Tiljak, Zvonko Kusić, Krešimir Luetić, Petra Nola Fuchs, Mara Ovsenik, Jadranka Pavičić Šarić. Marko Pećina, Nada Plazar, Damir Poljak, Silvia Rusac, Nina Smolej Narančić, Šime Smolić, Tatjana Škarić-Jurić, Mladen Vedriš, Lucija Virović Jukić, Tonko Vlak, Darija Vranešić Bender, Ivana Živoder, Mara Županić

POD POKROVITELJSTVOM

Hrvatska Liječnička Komora
Republika Hrvatska – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

TEHNIČKI ORGANIZATOR

A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15
52100 Pula, Hrvatska
OIB: 29635530727
Tel: + 385 52 223 400
E-mail: registration@crogeron.com
Web: www.crogeron.com