Opće informacije

MJESTO ODRŽAVANJA

Hotel Park Plaza Histria, Verudella 17, Pula, Hrvatska

POVEZANOST Hotela Park Plaza Histria Pula

  • 5 km od centra Pule
  • 13 km od Aerodroma Pula
  • 280 km od Zračne luke Zagreb
  • 169 km od Zračne luke Trst, Italija
  • 230 km od Zračne luke Ljubljana, Slovenija
  • 280 km od Zračne luke Venecija, Italija

Poluotok Verudela je free-parking zona.

SLUŽBENI JEZICI

Službeni jezici su hrvatski i engleski jezik. Simultano prevođenje nije osigurano.

VREDNOVANJE I POTVRDA O SUDJELOVANJU

Potvrde o sudjelovanju će biti izdane svim sudionicima Kongresa. Sudjelovanje na Kongresu bodovat će se sukladno Pravilnicima strukovnih komora (Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska ljekarnička komora).

TEHNIČKI ORGANIZATOR

A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15
52100 Pula, Hrvatska
OIB: 29635530727
Tel: + 385 52 223 400
E-mail: registration@crogeron.com
Web: www.crogeron.com